16.11.2o17 – wizyta konsula ambasady USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem,panią Brianą Corso, która: – przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów – wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny – odpowie na pytania i weźmie udział w...

HARMONOGRAM

Organizacja roku akademickiego 2017 / 2018 – link Zmiana w organizacji roku akademickiego 2017 / 2018 – link Harmonogram zjazdów semestru zimowego 2017 / 2018 – link

UWAGA

Dnia 14.o8.2017 r Laboratoria Komputerowe kierunku Geodezja i Kartografia będą NIECZYNNE !

Organizacja pracy w Laboratoriach GiK w sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, W czasie sesji egzaminacyjnej (sem. zimowy 2016/2017) Laboratoria Komputerowe GiK (sale 308I-311I) będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Laboratoria w weekendy zjazdów egzaminacyjnych będą dostępne po wcześniejszej rezerwacji i ustaleniu terminu oraz uzgodnieniu z Dziekanem. Wszystkie zaliczenia (rezerwacje sal) proszę zgłaszać jak najwcześniej: tel. (94) 348-67-24 oraz email’em. Aktualny...
Upraszamy o bieżące monitorowanie zmian zamieszczanych na planie !
Galerie

Kierunek Geodezja i Kartografia


specjalność: Geodezja Gospodarcza
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
 
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002r.
Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.
 
Katedra Geodezji
Katedra Geoinformatyki
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Geodezja

  •   +48 94 348 67 17
  •  pokój 307-4 budynek I
  •  danuta.zborowska@tu.koszalin.pl

Geoinformatyka

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

Nieruchomości

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl