Godziny rektorskie

Godziny rektorskie dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia Politechniki Koszalińskiej: - w dniu 22 maja 2018 r. – od godziny 11.00; - w dniach 23 – 24 maja 2018 r. – od godziny 13.00 Obwieszczenie

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki” odbędzie się w Koszalinie oraz Mielnie w dniach 19-21 września 2018r. Wzorem lat ubiegłych, XXI Sympozjum PTFiT będzie konferencją naukową, która umożliwi wymianę najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformatyki. Tematyka sympozjum obejmuje pozyskanie danych...

Zaproszenie na seminarium

Katedra Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji zaprasza na seminarium w dniu 16 maja 2018 roku, o godzinie 10.00 w Sali 202I, na którym specjaliści Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego mgr inż. Jacek Uchański i mgr inż. Piotr Falkowski przedstawią wieloletnie doświadczenia produkcyjne na temat: „Zastosowań naziemnego skaningu laserowego w produkcji inżynierskiej”.

Seminarium MatLAB

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów na kolejne seminarium pt. "MATLAB na Politechnice Koszalińskiej". Seminarium odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. Początek o godzinie 9:00. Szczegóły dotyczące miejsca zostaną podane w przyszłym tygodniu. Poniżej program seminarium: 1. Wprowadzenie – licencja Total Academic Headcount na Uczelni. 2. Internet of Things z zastosowaniem tanich...
Upraszamy o bieżące monitorowanie zmian zamieszczanych na planie !
Galerie

Kierunek Geodezja i Kartografia


specjalność: Geodezja Gospodarcza
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
 
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002r.
Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.
 
Katedra Geodezji
Katedra Geoinformatyki
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Geodezja

  •   +48 94 348 67 17
  •  pokój 307-4 budynek I
  •  danuta.zborowska@tu.koszalin.pl

Geoinformatyka

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

Nieruchomości

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl