Pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia na studiach I. i II. stopnia kierunku Geodezja i Kartografia z przedmiotów:

 

Prowadzący

Przedmioty

dr Joanna Cymerman

Gospodarka nieruchomościami GiK, I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Gospodarka nieruchomościami GiK II. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Teoria i technika wyceny nieruchomości GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Seminaria dyplomowe GiK, I. stopień

dr hab. inż. Andrzej Jacko prof.nadzw.

Matematyka GiK, I. stopień

mgr inż. Kamila Juchniewicz-Piotrowska

Planowanie przestrzenne GiK I. stopień (ćwiczenia)

Teoria i technika wyceny nieruchomości GiK I. stopień (ćwiczenia)

Gospodarka nieruchomościami GiK I. stopień (ćwiczenia)

mgr inż. Maria Niedźwiecka

Kataster nieruchomości GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Prawo geodezyjne i budowlane GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

mgr Anna Gursztynowicz-Zalewska

Gospodarka nieruchomościami GiK I. stopien (ćwiczenia)