Pracownicy Katedry Geodezji

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska – kierownik katedry

 •   +48 94 348-67-17
 •  pokój 307-4 budynek I
 •  miloslawa.rutkowska@tu.koszalin.pl
Danuta Zborowska

 •   +48 94 348-67-17
 •  pokój 307-4 budynek I
 •  danuta.zborowska@tu.koszalin.pl

Profesorowie:


prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

 •   +48 94 348-67-53
 •  pokój 212-8 budynek E
 •  alekw@wilsig.tu.koszalin.pl

Adiunkci:


dr inż. Anna Bernatowicz

 •   +48 94 348-67-56
 •  pokój 212-3 budynek E
 •  agosn@wp.pl

Publikacje

dr inż. Krzysztof Deska

 •   +48 94 348-67-18
 •   +48 94 34-86-723
 •  pokój 307-1 budynek I
 •  kdeska@wilsig.tu.koszalin.pl

Publikacje
http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/kdeska/

dr inż. Marcin Jagoda

 •   +48 94 348-67-52
 •  pokój 212-9 budynek E
 •  marcin.jagoda@tu.koszalin.pl

Publikacje

dr inż. Czesław Suchocki

 • +48 94 348-67-53
 •   +48 94 348-67-58
 •  pokój 212-8 budynek E
 •  czeslaw.suchocki@tu.koszalin.pl

Publikacje
http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/csuchocki/


Asystenci:


dr inż. Jakub Kalita

 •   +48 94 348-67-21
 •  pokój 307-2 budynek I
 •  jakub.kalita@tu.koszalin.pl

Publikacje
http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/jkalita/

mgr inż. Michał Mieszczak

 •   +48 94 348-67-59
 •  pokój 212-6 budynek E
 •  michal.mieszczak@tu.koszalin.pl

Publikacje

mgr inż. Bartosz Ziemniewicz

 •   +48 94 348-67-59
 •  pokój 212-6 budynek E
 •  b.ziemniewicz@wp.pl

Wykładowcy i starsi wykładowcy:


mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka

 •   +48 94 348-67-58
 •  pokój 212-5 budynek E
 •  marzena.damiecka@wilsig.tu.koszalin.pl

Publikacje
http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/mdamiecka-suchocka/

dr inż. Leszek Dawid

 • +48 94 348-67-18
 • pokój 307-1 budynek I
 • leszek.dawid@tu.koszalin.pl
 • aspirynka3@poczta.onet.pl

Publikacje

dr Katarzyna Kraszewska

 • +48 94 348-67-21
 • pokój 307-2 budynek I
 • katarzyna.kraszewska@tu.koszalin.pl

Publikacje

mgr inż. Ludmiła Wicher

 •   +48 94 348-67-54
 •  pokój 212-7 budynek E
 •  ludmila.wicher@tu.koszalin.pl

Pracownicy techniczni:


mgr inż. Radosław Różycki

 •   +48 94 348-67-24
 •  pokój 310-1 budynek I
 •  radoslaw.rozycki@tu.koszalin.pl


mgr inż. Jan Sawka

 •   +48 94 348-67-23
 •  pokój 10 budynek I
 •  jsawka@wilsig.tu.koszalin.pl


mgr inż. Grzegorz Starościak

 •   +48 94 348-67-23
 •  pokój 10 budynek I
 •  grzegorz.starosciak@tu.koszalin.pl