Pracownicy Katedry Geoinformatyki

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz – kierownik katedry

 •   +48 94 34 86 722
 •  pokój 301-4 budynek I
 •  abujak7@wp.pl
mgr Anna Gursztynowicz-Zalewska – samodzielny referent

 •   +48 94 34 86 719
 •  pokój 301-1 budynek I
 •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

Profesorowie i adiunkci:


dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

 •   +48 94 34 86 757
 •  pokój 212-4 budynek E
 •  azarnowski@wbiis.tu.koszalin.pl

publikacje

dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

 •   +48 94 34 86 720
 •  pokój 301-3 budynek I
 •  wolfgang.kresse@tu.koszalin.pl

dr inż. Tomasz Oberski

 •   +48 94 34 86 720
 •  pokój 301-3 budynek I
 •  t.oberski@gmail.com

publikacje

dr inż. Tomasz Kogut

 •   +48 94 34 86 720
 •  pokój 301-3 budynek I
 •  tomasz.kogut@tu.koszalin.pl

publikacje

Starsi wykładowcy, wykładowcy :


dr Anita Biszof

 •   +48 94 34 86 719
 •  pokój 301-1 budynek I
 •  sofie_99@wp.pl

publikacje

mgr inż. Józef Wicher

 •   +48 94 34 86 722
 •  pokój 301-4 budynek I
 •  jozef.wicher@tu.koszalin.pl

publikacje

mgr Zofia Szczepaniak- Kołtun

 •   +48 94 34 86 728
 •  pokój 301-2 budynek I
 •  zofia.szczepaniak@tu.koszalin.pl

publikacje

Pracownicy techniczni:


mgr inż. Dariusz Ickowski

 •   +48 94 34 86 724
 •  pokój 310-1 budynek I
 •  dariusz.ickowski@tu.koszalin.pl

inż. Andrzej Serbiński

 •   +48 94 34 86 724
 •  pokój 310-1 budynek I
 •  andrzej.serbinski@tu.koszalin.pl