Tematy prac dyplomowych na kierunku Geodezja i Kartografia w semestrze letnim 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia Podziały nieruchomości na działki budowlane na wybranym przykładzie – dr inż. Leszek Dawid. Wykorzystywanie danych z katastru nieruchomości do celów podatkowych w wybranej gminie – dr inż. Leszek Dawid Analiza wykorzystania metod uczenia maszynowego w klasyfikacji chmur punktów – dr inż. Tomasz Kogut Efekty relatywistyczne w geodezji i astronomii –...

Tematy prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Geoinformatyki w roku akademickim 2021/2022 – studia I stopnia, stacjonarne

Pomiar płaszczyznowości z wykorzystaniem różnych metod pomiarowych – dr inż. T. Kogut Analiza rzeźby terenu fragmentu obszaru Góry Chełmskiej z wykorzystaniem NMT – dr inż. T. Oberski. Aktualizacja standardowego numerycznego modelu pokrycia terenu za pomocą zobrazowań z platformy BSL – dr inż. T. Oberski Analiza zmian w osadnictwie wybranej miejscowości z zastosowaniem technologii GIS...

Wykład dla studentów GiK

W dniu 8 października 2020 r. naszym gościem będzie Pan dr Paweł Lejba, kierownik Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pan doktor wygłosi wykład dla studentów naszego kierunku na temat „Charakterystyka naukowo-badawcza Obserwatorium Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu”. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w późniejszym terminie. https://www.cbk.poznan.pl/
WOLNY DOSTĘP ODBYWA SIĘ TYLKO W ŚRODY W GODZ. 8.00 DO 11.00 (pod warunkiem, że nie odbywają się inne zajęcia).
W POZOSTAŁE DNI DOSTĘP JEST ZDALNY (pod warunkiem że w tym czasie nie ma zajęć na danej sali). W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z DOSTĘPEM PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATORAMI LABORATORIÓW GiK.
Upraszamy o bieżące monitorowanie zmian zamieszczanych na planie !

Kierunek Geodezja i Kartografia


specjalność: Geodezja Gospodarcza
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
 
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002r.
Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.
 
Katedra Geodezji
Katedra Geoinformatyki

Geodezja

  •   +48 94 348 67 52
  •  pokój 212-9 budynek E
  •  katedra.geodezji@tu.koszalin.pl

Geoinformatyka

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl