STUDENCI REALIZUJĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ I DYPLOMOWĄ

Zostało ogłoszone nowe Zarządzenie Rektora PK, określające zasady odbywania i zaliczania praktyk studenckich w okresie pandemii. https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2020/Zarzadzenie_Nr_20-39.pdf Przypominam, że dokumenty związane z praktykami można pobrać ze strony https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/do-pobrania/. Dokumentację z przebiegu praktyk przekazuje się opiekunowi praktyk w postaci elektronicznej. Marzena Damięcka-Suchocka opiekun praktyk studenckich na kierunku GiK

Nowa specjalność GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji informuje o uruchomieniu na kierunku Geodezja i Kartografia nowej specjalności GEODEZJA i GEOINFORMATYKA począwszy od roku akademickiego 2020/2021 Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia poza klasyczną geodezją przygotowują przyszłych...

Pierwsza obrona pracy dyplomowej online na kierunku Geodezja i Kartografia

W dniu 15 kwietnia 2020 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji odbyła się pierwsza obrona pracy dyplomowejonline na kierunku Geodezja i Kartografia. Tytuł obronionej pracy dyplomowej to „Integracja danych z różnych źródeł fotogrametrycznych w celu rekonstrukcji 3D modelu terenu z wybranymi obiektami„, a autorem pracy jest student Adrian Konnek. Skład komisji dyplomowej: Przewodniczący: dr...

Zmiany w planie zajęć

Informujemy, że na stronie zamieszczono aktualizację planu zajęć. Większość zajęć jest realizowana w sposób zdalny. https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/do-pobrania/

CCE Lunar Seminar 2020

Dnia 3 marca 2020 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się seminarium „CCE Lunar Seminar 2020”, w którym wzięli udział pracownicy WILŚiG Politechniki Koszalińskiej: dr hab. P.K. Zarzycki, dr inż. J. Kobaka, dr inż. C. Suchocki. Pracownik Katedry Geodezji dr inż. C. Suchocki zaprezentował referat na temat“Radiometric analysis of TLS point clouds from...

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

26 lutego 2020 r. obfitował w ważne wydarzenia. O godzinie 10:00 w kampusie Politechniki przy ul. Śniadeckich rozpoczął się Dzień Otwarty. Do godziny 14:00 można było uczestniczyć w wykładach, interaktywnych grach, zwiedzać uczelniane laboratoria oraz zapoznać się z edukacyjną ofertą Politechniki Koszalińskiej.Krótka fotorelacja ze stanowisk WILSiG.

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 lutego 2020 roku odszedł od nas na zawsze wieloletni pracownik Katedry GeoinformatykiWydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i GeodezjiPolitechniki Koszalińskiej mgr inż. Józef Wicher Ostatnie pożegnanie: 7 lutego 2020 godz. 12.30 Msza Św. w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika ul. Łużycka,godz. 14:00 kaplica Cmentarz Komunalny w Koszalinie Wspomnienie …
Upraszamy o bieżące monitorowanie zmian zamieszczanych na planie !

Kierunek Geodezja i Kartografia


specjalność: Geodezja Gospodarcza
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
 
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002r.
Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.
 
Katedra Geodezji
Katedra Geoinformatyki
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Geodezja

  •   +48 94 348 67 52
  •  pokój 212-9 budynek E
  •  katedra.geodezji@tu.koszalin.pl

Geoinformatyka

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

Nieruchomości

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl