Nowa specjalność GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji informuje
o uruchomieniu na kierunku Geodezja i Kartografia nowej specjalności GEODEZJA i GEOINFORMATYKA
począwszy od roku akademickiego 2020/2021

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia poza klasyczną geodezją przygotowują przyszłych inżynierów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu geodezyjnego tj. odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych, tachimetrów zautomatyzowanych i niwelatorów kodowych. Nasze laboratoria: Geodezyjne, Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki oraz Informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.
Zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki wciąż wzrasta, stwarzając perspektywy ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • grafika inżynierska
 • komputerowe modelowanie 3D
 • obliczenia numeryczne
 • pomiary geodezyjne
 • elektroniczna technika pomiarowa
 • geodezja inżynieryjna
 • naziemny skaning laserowy
 • geodezja satelitarna
 • geodezja wyższa
 • pomiary GNSS
 • systemy informacji przestrzennej
 • przestrzenne bazy danych
 • algorytmy i programowanie
 • fotogrametria
 • teledetekcja
 • gospodarka nieruchomościami
 • kataster nieruchomości

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • firmach geodezyjnych i kartograficznych,
 • firmach o profilu geoinformatycznym tworzących systemy informacji o terenie,
 • firmach IT, które opierają się na systemach geoinformatycznych,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych, gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych,
 • firmach działających w branży budowlanej,
 • administracji państwowej i samorządowe,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.