Plan zajęć – st. stacjonarne GiK Plan zajęć – st. niestacjonarne GiK
I st. I rok
[PDF]
I st. I rok
[PDF]
I st. II rok
[PDF]
I st. II rok
[PDF]
I st. III rok
[PDF]
I st. III rok
[PDF]
I st. IV rok
[PDF]
I st. IV rok
[PDF]
II st. I rok
[PDF]
II st. I rok
[PDF]
II st. II rok
[PDF]
II st. II rok
[PDF]
Program studiów – Kierunek Geodezja i Kartografia
[PDF]
Organizacja roku akademickiego 2019/2020
[PDF]
Harmonogram zjazdów – sem. zimowy 2019/2020
[PDF]
Harmonogram zjazdów – sem. letni 2018/2019
[PDF]

Elektroniczna Dokumentacja WILŚiG
[WWW]
Skierowanie na praktykę
[PDF]
 
Porozumienie dot. organizacji i realizacji praktyki zawodowej/dyplomowej
[PDF]
 
Harmonogram przebiegu praktyki zawodowej/dyplomowej
[PDF]
 
Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej
[PDF]
 
Sprawozdanie z przebiegu praktyki dyplomowej
[PDF]
 
Karta oceny studenta – praktyka zawodowa
[PDF]
 
Karta oceny studenta – praktyka dyplomowa
[PDF]
 
Rewers
[PDF]
Ortofotomapa – wniosek o udostępnienie
[DOC]
Plan studiów – Geodezja i Kartografia 2013/2014 (I st.)
[XLS]
Plan studiów – Geodezja i Kartografia 2013/2014 (II st.)
[XLS]
Wniosek o założenie konta w systemie MSDN AA
Prosimy drukować dwustronnie
[PDF]
Zagadnienia na egzamin dyplomowy (inż)
[PDF]
[DOC]
Zagadnienia na egzamin dyplomowy (mgr)
[PDF]
[DOC]

Laboratorium geodezji – Instrukcje obsługi sprzętu
DL-100C
[PDF]
[ZIP]
DT-100
[PDF]
[ZIP]
GPT-3000
[PDF]
[ZIP]
GPT-3000N
[PDF]
[ZIP]
GTS-220
[PDF]
[ZIP]
GTS-230N
[PDF]
[ZIP]
TOPCON RL-25
[PDF]
DISTRO pro
[PDF]
[ZIP]
DISTRO classic
[PDF]
[ZIP]
Leica GPS 1200
[PDF]
Leica TPS 1200
[PDF]
Leica TPS 1200 – podręcznik terenowy systemu
[PDF]
Leica TPS 1200 – podręcznik terenowy, programy użytkowe
[PDF]
Leica DNA03/DNA10
[PDF]
Leica CS10_CS15
[ZIP]
Leica Viva
[ZIP]
GPS1200 SysField – en
[PDF]
GPS1200 AppIField – pl
[PDF]
GPS1200 TechRef – en
[PDF]
Wykrywacz elektromagnetyczny GEOPILOT S
[PDF]
Wykrywacz elektromagnetyczny GEOPILOT X
[PDF]
Zalecenia ASG EUPOS 20110207
[PDF]
Rysomierz WR05 – Opis i sposób montażu
[PDF]
Rysomierz WR05 – Instrukcja
[PDF]
Rysomierz WR05 – Dziennik obserwacji
[PDF]
Laboratorium geodezji – Instrukcje obsługi programów
LGO v.7.0
[ZIP]
SSS do GTS600
[ZIP]
TerMap
[PDF]
[ZIP]
Laboratorium geodezji – Symulatory
CS_PC Simulator
[ZIP]
Leica GPS 1200
[ZIP]
Leica TPS 1200
[ZIP]