Katedra Geodezji:
KSZTAŁCIMY STUDENTÓW Z NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

  • pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania ich wyników
  • tworzenia numerycznych map zasadniczych
  • metod obliczeń geodezyjnych
  • satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych
  • zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji inżynieryjnej
  • geodezyjnej obsługi inwestycji
  • geodezyjnego opracowania projektów tras drogowych

Strona główna