Katedra Geoinformatyki powstała 1 października 2010 r. na mocy zarządzenia Rektora PK nr 39/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r. w wyniku podziału Katedry Geodezji Gospodarczej na Katedrę Geoinformatyki oraz Katedrę Geodezji.

Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem został Śp. dr hab. inż. Wiesław Wolniewicz, prof. PK, który rozwinął prace naukowe z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii i teledetekcji.

Z inicjatywy profesora W. Wolniewicza w Katedrze utworzono Laboratorium Geoinformatyki wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia badań z zakresu geoinformatyki. W wyniku realizacji grantu aparaturowego i dodatkowych inwestycji utworzono kolejne nowoczesne Laboratoria Fotogrametrii i Teledetekcji. Laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy aparaty fotograficzne, kamerę termowizyjną FLIR SC660, stacje fotogrametryczne Dephos umożliwiające obserwacje 3D oraz oprogramowanie ArcGIS, Leica Photogrammetry Suite, Envi, AutoCAD, Autodesk ReCap, Autodesk Revit, FARO Scene i Agisoft Metashap.

Katedra prowadzi kursy: na kierunku Geodezji i Kartografii studia I stopnia – Technologie Informacyjne, Informatyka w Geodezji, Fotogrametrię i Teledetekcję, Systemy Informacji Przestrzennej, Prawo Geodezyjne i Budowlane, Gospodarkę Nieruchomościami, Planowanie Przestrzenne, Kataster Nieruchomości, Teoria i Technika Wyceny Nieruchomości; na studiach II stopnia – Techniki Pozyskiwania Danych Obrazowych, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu, Fotogrametria Cyfrowa i Teledetekcja, Fotogrametrię Inżynieryjną, GIS-Działy Wybrane, Gospodarkę Nieruchomościami, oraz Seminaria Dyplomowe; na kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia – Systemy Informacji Przestrzennej, Geodezja i Fotogrametria; na kierunki Ochrona Środowiska studia I stopnia – Podstawy Geoinformatyki, Podstawy i Modelowanie SIP oraz Fotogrametrię i Teledetekcję.

Obecnie prowadzone są kompleksowe badania naukowe z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu w zakresach geoinformatyki, GIS oraz fotogrametrii i teledetekcji.


Strona główna