Laboratorium Geodezji

dr inż. Krzysztof Deska – kierownik laboratorium

 •   +48 94 34-86-718
 •   +48 94 34-86-723
 •  pokój 307-1 budynek I
 •  krzysztof.deska@tu.koszalin.pl
mgr inż. Jan Sawka

 •  jan.sawka@tu.koszalin.pl
 •   +48 94 34-86-723
 •  pokój 10 budynek I
 

mgr inż. Grzegorz Starościak

 •  grzegorz.starosciak@tu.koszalin.pl
 •   +48 94 34-86-723
 •  pokój 10 budynek I

Instrukcje obsługi [LINK]


UWAGA! Nowe
W dziale instrukcje obsługi dodano instrukcje techniczne wybranych instrumentów.


UWAGA!
Dodatkowe dni wolnego dostępu do sali Instrumentarium Geodezyjnego (9I) w trakcie sesji
Szczegółowe informacje: https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/kdeska/


UWAGA!
Opublikowano terminy zaliczeń ETP i SIWPI oraz dodatkowe terminy dostępu do Instrumentarium Geodezyjnego https://geodezja.wilsig.tu.koszalin.pl/kdeska – proszę śledzić ewentualne zmiany.
Krzysztof Deska


Od 1 X 2011 Laboratorium Geodezji znajduje się w budynku I.

Praca własna studentów ze sprzętem (wolny dostęp) w Instrumentarium Geodezyjnym – sala 9I:
– środa 10:00 – 13:00,
– piątek 9:00 – 15:00.
W tym czasie studenci mogą korzystać z Instrumentarium Geodezyjnego po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu.

Wejście po uzgodnieniu z pracownikami Laboratorium – pok. 10I. Obowiązuje regulamin korzystania z z Instrumentarium.
Sprzęt Laboratorium Geodezji wydaje się dyplomantom po spełnieniu wymogów formalnych (umowa użyczenia), jak również po uzgodnieniu terminów oraz godzin pobrania i zwrotu.
Dyplomant najpierw uzgadnia z promotorem jaki sprzęt musi wypożyczyć do realizacji pracy dyplomowej, a następnie zgłasza się z legitymacją studencką (kopia), kartą dyplomanta (kopia) oraz dowodem osobistym do Magazynu Laboratorium Geodezji (pokój 10I) w celu przygotowania na miejscu umowy użyczenia.


Wirtualna wycieczka po Politechnice Koszalińskiej – ul. Śniadeckich 2 -> Blok I -> Instrumentarium geodezyjne
Dnia 01.04.2004 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 10/2004 z dnia 26.04.2004 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska utworzone zostało Laboratorium Geodezji i Kartografii (LGiK) – od 01.10.2010 funkcjonuje jako Laboratorium Geodezji (LG) Katedry Geodezji WBiIŚ, a obecnie (od 01.09.2012) WILŚiG PK.

Do zadań LG należy:

 1. Prowadzenie Instrumentarium Geodezyjnego,
 2. Zapewnienie zaplecza technicznego do realizacji zadań dydaktycznych i badan naukowych prowadzonych przez Katedrę Geodezji, w tym: przechowywanie, udostępnianie, wypożyczanie, serwis i konserwacja sprzętu geodezyjnego znajdującego się w Laboratorium,
 3. Współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie badań naukowych, sprzętu i technologii,
 4. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie sprzętu i technologii, wykonywanie prac zamawianych, zleconych, usług, ekspertyz, itp,
 5. Inne zadania zlecone przez jednostki nadrzędne.

Obecnie w LG na etatach technicznych zatrudnionych jest 2 pracowników. Wyposażenie LG stanowi zaplecze sprzętowe dla zajęć dydaktycznych prowadzonych z przedmiotów: Podstawy geodezji i geomatyki, Geodezyjne pomiary szczegółowe, Elektroniczna technika pomiarowa, Geodezja inżynieryjna, Geodezyjne opracowanie tras komunikacyjnych i skrzyżowań, Specjalistyczne instrumenty w pomiarach inżynieryjnych na kierunku Geodezja i Kartografia oraz Geodezja na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska. LG mieści się w budynku Politechniki przy ulicy Śniadeckich 2 – parter bloku I, składa się z 4 wyodrębnionych części funkcjonalnych: Instrumentarium Geodezyjnego, Serwisu Sprzętu Geodezyjnego, Magazynu oraz Warsztatu.


Instrumentarium Geodezyjne

Instrumentarium Geodezyjne tak jak i większość pomieszczeń Laboratorium znajduje się na parterze budynku Politechniki przy ulicy Śniadeckich blok I. To sala o długości 15m i szerokości 11m. W tych warunkach zaplanowano rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia sali.

Zajęcia prowadzone bezpośrednio w Instrumentarium Geodezyjnym to w całości zajęcia z przedmiotu Elektroniczna Technika Pomiarowa (ETP) realizowanego w sem. III studiów pierwszego stopnia, część ćwiczeń instrumentalnych z Podstaw geodezji i geomatyki realizowanych w sem. I studiów pierwszego stopnia oraz Specjalistyczne instrumenty w pomiarach inżynieryjnych (SIWPI) realizowane w sem. I studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Geodezja i Kartografia oraz z Geodezji na kierunkach Budownictwo i Inżynieria środowiska. Instrumentarium Geodezyjne zapewnia także pełniejsze wykorzystanie sprzętu w procesie dydaktycznym szczególnie w okresie zimowym, gdyż pozwala na wykonanie większości ćwiczeń instrumentalnych w sali. Dzięki wyposażeniu Instrumentarium możliwa jest częściowo symulacja warunków terenowych. Instrumentarium Geodezyjne umożliwia też w czasie wolnym od zajęć pracę własną studentów ze sprzętem.

Wyposażenie Instrumentarium

Do podstawowego wyposażenia sali Instrumentarium Geodezyjnego należą 3 stanowiska kolimatorowe, 14 stanowisk do rozstawienia instrumentów na statywach – teodolitów, tachimetrów, niwelatorów, pionowników. Na ścianach sali umieszczone są różnego rodzaju cele: lustra z tarczami w adapterach ze spodarkami umieszczone na specjalnie wykonanych półkach, tarcze celownicze z folii dalmierczej oraz z papieru (umożliwiające celowanie metodą bisekcji) naklejone na płytki. W sali znajduje się też stanowisko do badania i rektyfikacji pionów wbudowanych w spodarki. Do zamontowania znaków wysokościowych wykorzystano ściany i nadproża okien oraz typowe bloczki fundamentowe, które uzbrojono w znaki wysokościowe – repery do niwelacji technicznej i precyzyjnej oraz podstawki pod żabki niwelacyjne. Wykonano specjalne stelaże-uchwyty zamontowane na ścianach sali, które umożliwiają poręczne przetrzymywanie i wykorzystywanie łat niwelacyjnych oraz statywów. Przeszklone regały znajdujące się w sali umożliwiają wyeksponowanie instrumentów geodezyjnych zarówno tych dawnych jak i najnowocześniejszych. Do podstawowego wyposażenia sali należą również 2 tablice suchościeralne.

Sprzęt geodezyjny LG

Sprzęt geodezyjny LG wykorzystywany na zajęciach, w tym w Instrumentarium, to min.: kolimatory geodezyjne, ponad 30 teodolitów optycznych (w tym dwa THEO 010), ponad 40 niwelatorów (w tym 5 niwelatorów precyzyjnych z łatami inwarowymi), 8 precyzyjnych pionowników optycznych, nasadka dalmiercza, 8 tachimetrów elektronicznych (w tym 1 precyzyjny, zrobotyzowany, zdalnie sterowany), teodolit elektroniczny, 3 precyzyjne niwelatory cyfrowe z kompletami łat inwarowych, fiberglasowychi aluminiowych, niwelator laserowy, 2 ręczne dalmierze laserowe, 2 wizualizatory – rejestratory polowe wraz z oprogramowaniem, 3 wykrywacze elektromagnetyczne – lokalizatory podziemnego uzbrojenia terenu oraz 5 zestawów odbiorników GPS z radiomodemami i modemami GSM umożliwiającymi pomiary RTK, w tym także z wykorzystaniem ASG-EUPOS. Część sprzętu i wyposażenia Laboratorium pochodzi od firm branży geodezyjnej. Jeden kolimator geodezyjny pozyskany został z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Koszalinie, limbusy, śruby, korpusy tachimetrów i teodolitów i inne pomocne w dydaktyce podzespoły instrumentów od TPI Sp. z o.o. Warszawa – przedstawiciela japońskiej firmy Topcon i Sokkia w Polsce, Geotronics Polska Sp. z o.o. Kraków przedstawiciela firmy Trimble oraz „Geras” Warszawa.

Współpraca LG

Laboratorium Geodezji i Kartografii od chwili swojego powstania (obecnie Laboratorium Geodezji) ściśle współpracuje z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego m. in. z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. w Koszalinie oraz przedstawicielami producentów sprzętu geodezyjnego w zakresie testowania, badania i rektyfikacji sprzętu geodezyjnego. Dzięki temu znacząco zwiększa się ilość rodzajów, typów i modeli sprzętu geodezyjnego dostępnych dla studentów w Instrumentarium Geodezyjnym.