Instrukcja rejestracji konta w Programie MSDN AA


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z informacjami na stronie [LINK]


Rejestracji można dokonywać tylko i wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku (2 strony
– prosimy o drukowanie dwustronne
) [PDF] w pokoju 309-1I/310-1I (ul. Śniadeckich 2) oraz otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia od administratora kont MSDN AA.


1. Wchodzimy na stronę:
[LINK]

2. Naciskamy REGISTER w polu NOT REGISTERED?

3. W polu USERNAME wpisujemy swój nr indeksu i naciskamy CONTINUE

4. Wypełniamy formularz rejestracyjny

5. Na podany adres e-mail po chwili przyjdzie potwierdzenie rejestracji (noreply@e-academy.com). Jeśli go nie dostaniemy, to należy poszukać w spamie.