Pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia na studiach I. i II. stopnia kierunku Geodezja i Kartografia z przedmiotów:

Prowadzący

Przedmioty

dr Joanna Cymerman

Gospodarka nieruchomościami GiK, I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Gospodarka nieruchomościami GiK II. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Teoria i technika wyceny nieruchomości GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Seminaria dyplomowe GiK, I. stopień

mgr inż. Agnieszka Czajka

Kataster nieruchomości GiK I. stopień (ćwiczenia)

Prawo geodezyjne i budowlane GiK I. stopień (ćwiczenia)

Gospodarka nieruchomościami GiK I. stopień (ćwiczenia)
Teoria i technika wyceny nieruchomości GiK I. stopień (ćwiczenia)
Laboratorium systemów informacji przestrzennej IŚ I. stopień
Technologie informacyjne GiK I. stopień (ćwiczenia+laboratorium)

mgr inż. Maria Niedźwiecka

Kataster nieruchomości GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)

Prawo geodezyjne i budowlane GiK I. stopień (wykłady i ćwiczenia)