Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości prowadzi działalność badawczą związaną z problematyką nieruchomości. Zespół został powołany do życia z dniem 25 lutego 2013 r. na mocy Zarządzenia Nr 5/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 stycznia 2013 r., jako jednostka wydziałowa Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji. Zalążkiem był Zespół Badawczo-Dydaktyczny Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości, który powstał 4 grudnia 2010 r. na mocy Zarządzenia Nr 65/2010 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 3 grudnia 2010 r. i funkcjonował w ramach Katedry Geoinformatyki.

  • gospodarki nieruchomościami,
  • wyceny nieruchomości,
  • katastru nieruchomości,
  • planowania przestrzennego.

Efektem prowadzonej działalności naukowej zespołu są publikacje stanowiące: monografie, podręczniki, skrypty oraz liczne artykuły publikowane w czasopismach naukowych i materiałach z konferencji naukowych. Na przestrzeni ostatnich lat w Zespole powstało blisko 100 prac inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia związanych z problematyką gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Pracownicy Zespołu od kilku lat prowadzą na Wydziale studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami, które niezmiennie cieszą się popularnością, zarówno wśród świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni, jak i pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej – lokalnych przedsiębiorców. Od 2004 roku przeszło pół tysiąca osób ukończyło osiem edycji studiów podyplomowych o specjalnościach: wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Pracownicy Zespołu posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami w zakresie: wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; działają w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych związanych ze sferą nieruchomości. Uczestniczą również, jako wykładowcy, w szkoleniach organizowanych dla pracowników administracji publicznej finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Strona główna