Pracownicy Katedry Geodezji

Konsultacje:
– st. stacjonarne: środa 10:00-13:00
– st. niestacjonanre: terminy przy nazwiskach

dr inż. Marcin Jagoda – p.o. kierownik katedry

 •   +48 94 348-67-52
 •   pokój 212-9 budynek E
 • katedra.geodezji@tu.koszalin.pl
 •  marcin.jagoda@tu.koszalin.pl

Profesorowie:


prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

 •  +48 94 348-67-17
 •  pokój 307-2 budynek I
 •  miloslawa.rutkowska@tu.koszalin.pl

Adiunkci:


dr inż. Anna Bernatowicz

 •   +48 94 348-67-56
 •  pokój 212-3 budynek E
 •  agosn@wp.pl

Publikacje

dr inż. Marcin Jagoda

 •   +48 94 348-67-52
 •  pokój 212-9 budynek E
 •  marcin.jagoda@tu.koszalin.pl

Publikacje

dr inż. Jakub Kalita

 • pokój 212-8 budynek E
 • jakub.kalita@tu.koszalin.pl

Publikacje
https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/jkalita/

dr Katarzyna Kraszewska

 • +48 94 348-67-21
 • pokój 307-4 budynek I
 • katarzyna.kraszewska@tu.koszalin.pl

Publikacje

dr inż. Czesław Suchocki

 • +48 94 348-67-53
 •   +48 94 348-67-58
 •  pokój 212-5 budynek E
 •  czeslaw.suchocki@tu.koszalin.pl

Publikacje
https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/csuchocki/


Wykładowcy i starsi wykładowcy:


mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka

 •   +48 94 348-67-59
 •  pokój 212-6 budynek E
 •  marzena.damiecka@wilsig.tu.koszalin.pl

Konsultacje (st. niestacjonarne): sobota 14:00-14:30
Publikacje
https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/mdamiecka-suchocka/

dr inż. Leszek Dawid

 • +48 94 348-67-18
 • pokój 307-3 budynek I
 • leszek.dawid@tu.koszalin.pl
 • aspirynka3@poczta.onet.pl

Konsultacje (st. niestacjonarne): niedziela 14:05-15:35
Publikacje

dr inż. Krzysztof Deska

 •   +48 94 348-67-18
 •   +48 94 34-86-723
 •  pokój 307-1 budynek I
 •  kdeska@wilsig.tu.koszalin.pl

Konsultacje (st. niestacjonarne): niedziela 12:15-12:45
Publikacje
https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/kdeska/

mgr inż. Ludmiła Wicher

 •   +48 94 348-67-54
 •  pokój 212-7 budynek E
 •  ludmila.wicher@tu.koszalin.pl

Pracownicy techniczni:


mgr inż. Radosław Różycki

 •   +48 94 348-67-24
 •  pokój 310-1 budynek I
 •  radoslaw.rozycki@tu.koszalin.pl


mgr inż. Jan Sawka

 •   +48 94 348-67-23
 •  pokój 10 budynek I
 •  jsawka@wilsig.tu.koszalin.pl


mgr inż. Grzegorz Starościak

 •   +48 94 348-67-23
 •  pokój 10 budynek I
 •  grzegorz.starosciak@tu.koszalin.pl