Pracownicy Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Konsultacje:
– st. stacjonarne: środa 10:00-13:00

dr Joanna Cymerman – kierownik

 •   +48 94 34 86 755
 •  pokój 212-2 budynek E
 •  joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl
mgr Anna Gursztynowicz-Zalewska – samodzielny referent

 •   +48 94 34 86 719
 •  pokój 301-1 budynek I
 •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

dr inż. Anna Cellmer

 •   +48 94 34 86 755
 •  pokój 212-2 budynek E
  •  anna.cellmer@tu.koszalin.pl

mgr inż. Agnieszka Czajka

 •   +48 94 34 86 728
 •  pokój 301-2 budynek I
 •  agnieszka.czajka@tu.koszalin.pl